İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Propay Ödeme Teknolojileri olarak, ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çaba sarfetmeyi,
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz Edilerek minimize edilmesini,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için her personelimizi kapsayacak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini gerekli benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı,
taahhüt ediyoruz.